Skip to main content

Autorität Detail

Dvořák, František, 1920-2015
Citation: PNP-LA
Citation: Po Karlově mostě - 20 zastavení s Františkem Dvořákem
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 18. 11. 2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Dvo%C5%99%C3%A1k_(historik_um%C4%9Bn%C3%AD)

Show works by given autority
Show works about given autority