Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marek, Pavel, 1949-


Citace: PNP-LA
Citace: osobní sdělení
Citace: Pavel Marek: Obnova pravoslavné církve v Československu po druhé světové válce In Historica Olomucensia. 35-2009, s. 89-106
Citace: www(KDO JE KDO v české slavistice), cit. 6. 3. 2013
Citace: www(Univerzita Palackého, Historický ústav), cit. 6. 3. 2013
Citace: Marek, Pavel: K problematice tzv. Sawatijova rozkolu v pravoslavné církvi v meziválečném Československu. In: Časopis Matice moravské. Roč. 139, č. 1, 2020, s. 127-146
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 13. 5. 2021
Narozen 17. 3. 1949 v Šumperku. Prof. PhDr., PaedDr., Ph.D., historik, politolog, slavista, vysokoškolský učitel, redaktor, rusista, autor bibliografií, historických a vlastivědných prací z prostějovského regionu, zaměřený na dějiny 19. a 20. století.