Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marek, Pavel, 1949-


Citace: PNP-LA
Citace: osobní sdělení
Citace: Pavel Marek: Obnova pravoslavné církve v Československu po druhé světové válce In Historica Olomucensia. 35-2009, s. 89-106
Citace: www(KDO JE KDO v české slavistice), cit. 6. 3. 2013
Citace: www(Univerzita Palackého, Historický ústav), cit. 6. 3. 2013
Narozen 17. 3. 1949 v Šumperku. Prof., PhDr., PaeDr., Dr., historik, politolog a slavista, vysokoškolský pedagog, redaktor, rusista,literární monografie a bibliografie, historické práce, vlastivědné práce z prostějovského regionu, monografie spisovatelů, specializace na dějiny 19. a 20. století.