Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jirásek, Zdeněk, 1957-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Citace: Jirásek, Zdeněk a kol.: Český Těšín 1920-1989: vznik a výstavba města v meziválečném období. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd ve spolupráci s Muzeem Těšínska, 2011
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 28. 3. 2017
Narozen 27. 9. 1957 v Trutnově. Prof., PhDr., CSc., historik, zabývá se nejnovějšími českými politickými a hospodářskými dějinami, českopolskými vztahy a dějinami Slezska, v letech 2010-2014 primátor Opavy.