Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Schelle, Karel, 1952-

Vazby: Šelle, Karel, 1952-

Citace: Schelle, Karel: Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948, 2002
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Citace: Šelle, K. - Šelleova, A.: Ochrana èkonomičeskoj konkurencii v Češskoj Respublike :(istorija i sovremennost‘)
Citace: Právnická literatura
Citace: www(Schelle - Advokátní kancelář), cit. 15. 2. 2017
Citace: osobní sdělení
Narozen 16. 2. 1952 v Brně. Doc., JUDr., CSc., právník a vysokoškolský pedagog, autor monografií, učebnic a článků z oboru.