Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910

Väzby: Tolstoy, Leo, 1828-1910

Citácia: NKC
Citácia: Čingis-chan s telegrafom
Citácia: NLR
Citácia: LC (Names)
Citácia: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů: Praha: Libri,
Status/Správny celok: definitivní
Ruský prozaik, dramatik, publicista, myslitel a pedagog. Příslušník staré rodové šlechty.