Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Waic, Marek, 1956-


Citace: Jeho: Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu
Citace: Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998
Narozen 1.8.1956 ve Strakonicích. PhDr., vysokoškolský pedagog, odborné práce z kinantropologie.