Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bahenská, Marie, 1970-


Citace: www(Historický ústav FF UHK), cit. 15. 4. 2015
Citace: Deník profesora Jaroslava Charváta z roku 1945; Marie Bahenská, Hana Barvíková (eds.), 2014
Citace: Její: Počátky emancipace žen v Čechách
Narozena 1970. PhDr., Ph.D., historička, zaměřuje se na české dějiny 19. století a ženské hnutí v českých zemích.