Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Horáček, Jan


Citace: Ochrana a využití půdy v podhorských oblastech (sborník, editor J. Horáček)
Citace: www(Jihočeská univerzita)
Status/Správní celek: definitivní
Doc., zemědělský inženýr, CSc., vysokoškolský pedagog, odborné práce z geologie a půdoznalství.