Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Martínek, František, 1982-


Citace: Haller,J.: Dar jazyka : deset statí o češtině (připravil F.Martínek)
Citace: www(Univerzita Karlova v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace), cit. 16. 7. 2012
Citace: Herrmann & synové - redakce nakladatelství
Citace: Mende, Rainer, ed., Martínek, František, ed. a Sikora, Tomasz, ed.: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde: Beiträge zur V. Internationalen Westslawistischen Studentenkonferenz InterFaces in Leipzig, 17.-24.10.2005. Hildesheim: Olms, 2007
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 3. 4. 1982 v Telicích. Mgr., filolog, bohemista, práce z oboru.