Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kopecká, Jana


Citace: Kopecká, J.: Predikce dávkovacího schématu vankomycinu a aminoglykosidů u nedonošených novorozenců v prvním týdnu postnatálního života
Status/Správní celek: definitivní
PharmDr., farmakoložka, Fakultní nemocnice Hradec Králové.