Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Raška, Jakub, 1990-


Citace: Poliaková, M.- Raška, J. - Smyčka, V.: Uzel na kapesníku : vzpomínka a narativní konstrukce dějin, 2014
Citace: www(Deník Referendum), cit. 11. 11. 2014
Citace: Raška, Jakub: Stroje a pokrok. První historik průmyslové revoluce Arnold Toynbee. In: Dějiny a současnost. Roč. 38, 2016, č. 2, s. 38-41
Narozen 1990. Student historie (2014), editor sborníku.