Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nosek, Zdeněk


Citace: Petřek, Martin: Příspěvek monitorování HLA protilátek po transplantaci ledviny k předpovědi rizika rozvoje protilátkami zprostředkované rejekce štěpu / odborný spolupracovník Zdeněk Nosek, Praha, 2016
Citace: www (Portál Univerzity Palackého), cit. 30. 1. 2017)
Mgr. et Mgr., zdravotnický laborant (Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).