Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hyan, Tomáš, 1950-

Datum narození: 1950
Vazby: Hyan, Tom, 1950-

Citace: Hyan, Tomáš. Uzavřený kruh: Triumph (1897-2017). In: Automobil revue. 2017, roč. 61, č. 5, s. 66-69. ISSN 1211-9555
Citace: osobní písemné sdělení, cit. 26. 4. 2017
Citace: www(osobní stránka), cit. 27. 4. 2017
Narozen 25. 9. 1950 v Praze. Motoristický novinář. Dipl. Ing. (obor Všeobecná technologie, ČVUT, Strojní fakulta, Praha, 1970-1977). Redaktor a šéfredaktor řady časopisů z oboru. Četné článkové publikace. Člen a předseda porot řady národních a mezinárodních odborných soutěží a anket.

Místo narození: Praha, Česko
Pole působnosti: automobily , automobilový průmysl , automobilový design , automobilové podniky , automobilové motory , automobilové soutěže , automobilový sport
Povolání: novináři , redaktoři , šéfredaktoři