Skip to main content

Authority detail

Hyan, Tomáš, 1950-
Other form of name PPP: Hyan, Tom, 1950-
Citation: Hyan, Tomáš. Uzavřený kruh: Triumph (1897-2017). In: Automobil revue. 2017, roč. 61, č. 5, s. 66-69. ISSN 1211-9555
Citation: osobní písemné sdělení, cit. 26. 4. 2017
Citation: www(osobní stránka), cit. 27. 4. 2017
http://www.tomhyan.cz/kdo-jsem

Show works by given autority
Show works about given autority