Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hyan, Tomáš, 1950-

Birth date: 1950
Relations: Hyan, Tom, 1950-

Citation: Hyan, Tomáš. Uzavřený kruh: Triumph (1897-2017). In: Automobil revue. 2017, roč. 61, č. 5, s. 66-69. ISSN 1211-9555
Citation: osobní písemné sdělení, cit. 26. 4. 2017
Citation: www(osobní stránka), cit. 27. 4. 2017
Narozen 25. 9. 1950 v Praze. Motoristický novinář. Dipl. Ing. (obor Všeobecná technologie, ČVUT, Strojní fakulta, Praha, 1970-1977). Redaktor a šéfredaktor řady časopisů z oboru. Četné článkové publikace. Člen a předseda porot řady národních a mezinárodních odborných soutěží a anket.

Place of birth: Praha, Česko
Field of Activity: automobily , automobilový průmysl , automobilový design , automobilové podniky , automobilové motory , automobilové soutěže , automobilový sport
Occupation: novináři , redaktoři , šéfredaktoři