Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 205186 477209
ZZ Zvukové záznamy 9650 10194 15.12.2020
EE E-knihy 0 0
KM KTN K.E. Macana 2043 3311 14.04.2021
KN Knihy 178524 243592 12.04.2021
MP [MP] 1991 2577 15.12.2020
CF Elektronické zdroje 907 1061 21.05.2019
MS Mluvené slovo 1502 1818 10.12.2020
MU Tištěné hudebniny 3216 4100 11.02.2021
GP Grafika 176 191 08.10.2020
AN Články 0 0
ER Elektronické databáze 0 0
TD Trojrozměrné dokumenty 497 630 18.02.2021
AV Audiovizuální média 55 75 18.01.2019
PE Periodika 5251 208243 15.04.2021
KA Kalendáře 116 119 11.02.2021
VM Vizuální dokumenty 1258 1298 25.09.2020