Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 207848 476993
ZZ Zvukové záznamy 9758 10323 28.04.2021
EE E-knihy 0 0
KM KTN K.E. Macana 2108 3398 30.09.2021
KN Knihy 181200 245030 11.10.2021
MP [MP] 1995 2578 29.07.2021
CF Elektronické zdroje 904 1060 21.05.2019
MS Mluvené slovo 1561 1944 29.07.2021
MU Tištěné hudebniny 3216 4096 01.07.2021
GP Grafika 178 193 28.05.2021
AN Články 0 0
ER Elektronické databáze 0 0
TD Trojrozměrné dokumenty 498 647 18.02.2021
PE Periodika 5323 206576 18.10.2021
KA Kalendáře 117 120 29.07.2021
VM Vizuální dokumenty 990 1028 25.09.2020