Skip to main content

Detal numeru periodyku

Týdeník Chebsko televizní program - úplný přehled českých TV, osm satelitů! - 2004/1-29
[780_0_2]: Západočeské noviny. Chebsko : [Mut. pro okr. Cheb]

Rozpis woluminów

Lokacja Sygnatura [Item_special_s_1] Nr systemowy Notatka Stan
Dvory půjčovna - Region depozitář R.2004 Roč. 14 Č.1-29 T87795 Tylko prezencyjnie
Lokacja Razem Niedostępne Absencyjnie Prezencyjnie
Dvory půjčovna 1 0 0 1