Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 815.
Nakladatelské údaje: Praha : Pressfoto, 1972
Signatura: 539.1
Klíčová slova: Curie-Skłodowska, Marie, 1867-1934
Klíčová slova: Hirošima
Klíčová slova: Jáchymov
Klíčová slova: Nagasaki
Klíčová slova: Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845-1923
Klíčová slova: atomy
Klíčová slova: bomby
Klíčová slova: energie
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: jaderná
Klíčová slova: rentgen
Klíčová slova: rudy
Klíčová slova: smolinec
Klíčová slova: uran
Klíčová slova: využití
Klíčová slova: zbraně
[Loading...]
Dostupné
Signatura: SK 53
Klíčová slova: jaderná
Klíčová slova: atomová
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: atomy
Klíčová slova: elektrony
Klíčová slova: kvantová
Klíčová slova: mechanika
Klíčová slova: neutrony
Klíčová slova: radioaktivita
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 54
Klíčová slova: biofyzika
Klíčová slova: chemie
Klíčová slova: biochemie
Klíčová slova: biofyzika
Klíčová slova: biopolymery
Klíčová slova: elektrochemie
Klíčová slova: vlastnosti
Klíčová slova: roztoky
Klíčová slova: elektrolyty
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: pH
Klíčová slova: potravinářství
Klíčová slova: zdravotnictví
Klíčová slova: zemědělství
Klíčová slova: učebnice
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 621.318
Klíčová slova: dynamické
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: hmotové
Klíčová slova: spektrometrie
Klíčová slova: spektrometry
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 621.3
Klíčová slova: elektromagnetismus
Klíčová slova: elektrotechnika
Klíčová slova: fyzika
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Svoboda, 1980
Signatura: 1
Klíčová slova: biologie
Klíčová slova: dialektika
Klíčová slova: evoluce
Klíčová slova: filozofie
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: zeměpis
Klíčová slova: geologie
Klíčová slova: matematika
Klíčová slova: přírodní
Klíčová slova: vědy
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Moskva : Sovetskaja encyklopedija, 1984
Signatura: SK 53
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: slovníky
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Nakladatelství ČSAV, 1959
Signatura: SK 551.576
Klíčová slova: atmosféra
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: led
Klíčová slova: mraky
Klíčová slova: oblaka
Klíčová slova: oblačnost
Klíčová slova: počasí
Klíčová slova: pára
Klíčová slova: srážky
Klíčová slova: vlastnosti
Klíčová slova: voda
Klíčová slova: vznik
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1955
Signatura: SK 53
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: přednášky
Klíčová slova: život
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : ČSAV, 1960
Signatura: SK 541
Klíčová slova: chemie
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: kapaliny
Klíčová slova: plyny
Klíčová slova: termodynamika
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Horizont, 1980
Signatura: 929
Klíčová slova: životopisy
Klíčová slova: fyzici
Klíčová slova: chemici
Klíčová slova: vědci
Klíčová slova: Joliot-Curie, Frédéric, 1900-1958
Klíčová slova: Nobelova cena
Klíčová slova: jaderná
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: chemie
Klíčová slova: Francie
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 539
Klíčová slova: atomy
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: jádra
Klíčová slova: rozpad
Klíčová slova: stabilita
Klíčová slova: učebnice VŠ
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Horizont, 1982
Signatura: 53
Klíčová slova: dějiny
Klíčová slova: filozofové
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: příručky
Klíčová slova: vztahy
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 524
Klíčová slova: astronomie
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: hvězdy
Klíčová slova: kosmologie
Klíčová slova: učebnice SŠ
Klíčová slova: vesmír
Klíčová slova: vznik
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 53(075.8)
Klíčová slova: akustika
Klíčová slova: elektřina
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: jaderná
Klíčová slova: kvantová
Klíčová slova: magnetismus
Klíčová slova: mechanika
Klíčová slova: optika
Klíčová slova: teorie relativity
Klíčová slova: teplo
Klíčová slova: učebnice VŠ
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Signatura: 544
Klíčová slova: chemie
Klíčová slova: elektrochemie
Klíčová slova: fyzika
Klíčová slova: kinetika
Klíčová slova: koloidní
Klíčová slova: soustavy
Klíčová slova: termodynamika
Klíčová slova: učebnice VŠ
[Loading...]
Dostupné
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]